Uvjeti korištenja

Uvod

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Podaci o društvu Henkel Croatia d.o.o. (dalje u tekstu „Henkel“), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Prognoze su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u pdf. formatu.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke  Henkel Croatia d.o.o.. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za tisak) potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima Henkel. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „ Henkel Croatia d.o.o.. Sva prava pridržana“. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

© 2011.  Henkel Croatia d.o.o., Zagreb. Sva prava pridržana.

2. Zaštitni znakovi

Henkelov ovalni logotip, Henkelov ovalni logotip "A Brand like a Friend" i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili propisa o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice sadrže linkove (tj. "hiperveze") na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za web-stranice čije se hiperveze nalaze na web-stranici Henkela, vlasnici tih web-stranica isključivo su odgovorni za sadržaj tih stranica kao i za bilo kakvu prodaju proizvoda koji se na njima nude te za rukovanje svim narudžbama koje se na iste odnose.

c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili prava osobnosti do kojih dolazi na stranici kojoj se pristupa hipervezom.

d. U slučaju narudžbe ili bilo koje druge pravne izjave u vezi s transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika dotične web-stranice ili strane koja nudi ili osobe koja je tamo predstavljena, no ni pod kojim uvjetima između Henkela i korisnika. Obratite pozornost na opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na web-stranici na koju se pristupa hipervezom.

4. Opće odricanje od odgovornosti


Svaka odgovornost Henkela za štetu koja proizlazi iz korištenja ove web-stranice – bez obzira na pravni uzrok, uključujući delikt – ograničena je na štetu prouzročenu namjerom ili grubim nemarom. U mjeri u kojoj postoji obvezna odgovornost Henkela kao rezultat kršenja materijalnih ugovornih obveza, ukupni iznos bilo kojeg zahtjeva za naknadu štete ograničen je na predvidivu štetu. Ovo neće utjecati na Henkelovu odgovornost prema važećem zakonu o odgovornosti za proizvode ili prema bilo kojem danom jamstvu. Prethodno navedena ograničenja odgovornosti također ne vrijede u slučaju opasnosti za život, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja osobe.

Henkel ulaže velike napore kako bi zaštitio Henkelove web-stranice od virusa, međutim, ne možemo jamčiti da se virusi neće pojaviti. Iz tog razloga preporučujemo da prije preuzimanja dokumenata i podataka osigurate odgovarajuću zaštitu od virusa (npr. pomoću skenera za viruse).

Henkel ne jamči da nema nedostataka ili grešaka u uslugama koje se nude na Henkelovoj web-stranici niti u njihovoj dostupnosti.

5. Prognoze i izjave o namjerama

Anticipativne izjave na ovoj internetskoj stranici napravljene su prema našim najboljim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel stvarno postigao mogu se uvelike razlikovati od ovih anticipativnih izjava, jer ovise o cijeloj skupini čimbenika konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima izvan kontrole Henkela. Ne dovodeći u pitanje zakonske obveze izmjene anticipativnih izjava, Henkel nema namjeru stalno ažurirati sve anticipativne izjave sadržane na ovoj web-stranici.

6. Henkelovi proizvodi

Proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranici primjeri su proizvoda dostupnih od Henkelovih tvrtki diljem svijeta. Henkel ne jamči da je prikazani proizvod dostupan i u vašoj zemlji. Za popis svih Henkelovih proizvoda dostupnih u vašoj zemlji, posjetite Henkelovu početnu stranicu za svoju zemlju; izravan pristup omogućen je na početnoj stranici pod naslovom "Henkel International".

S vremena na vrijeme možemo nadzirati ili pregledavati rasprave, razgovore, objave, oglasne ploče i poveznice na ovoj web-stranici, ali nemamo obvezu to učiniti i ne preuzimamo nikakvu odgovornost koja proizlazi iz sadržaja bilo koje takve komunikacije niti za bilo koji pogreške, klevete, uvrede, klevete, propusta, laži, opscenosti, pornografije, vulgarnosti, opasnosti ili netočnosti bilo koje takve komunikacije. Zabranjeno vam je objavljivati ili prenositi bilo kakav nezakonit, prijeteći, klevetnički, klevetnički, opscen, skandalozan, huškački, pornografski ili vulgaran materijal ili bilo kakav materijal koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanje koje bi se moglo smatrati kaznenim djelom, dovesti do građanske odgovornosti ili na drugi način prekršiti bilo koji zakon.

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja uređeni su i tumače se u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke bez obzira na Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, a primjena konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime je izričito isključena. U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, pravno mjesto za sve sporove u vezi s ovom web-stranicom je Düsseldorf, Njemačka. Ako neka odredba ovih Općih uvjeta korištenja bude ili postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.